Göller Bölgesi Teknokent

Hakkında

Göller Bölgesi Teknokenti, Isparta ve yakın çevresinde Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için 19.08.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye’nin ilk Teknokentlerinden biri olarak faaliyetlerine başlamıştır.

VİZYONUMUZ

Isparta, Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi’ne sosyal ve iktisadi yarar sağlamak, mevcut akademik ve
teknik bilgi birikimini yenilikçi ürünlere yönlendirmek, dinamik bir Ar-Ge ekosistemi oluşturmaktır.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası ölçekte iş birliğini, teknolojik yenilikçiliği ve ticarileştirmeyi hızlandırmak için Isparta başta olmak üzere bölgedeki paydaşlarla bağlantı kurmak, bilgi transferini kolaylaştırmak, yeni yetenekler ortaya çıkarmak ve özgün bir araştırma merkezi olmaktır.

X