Göller Bölgesi Teknokent

Hakkında

Göller Bölgesinde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi açılması için 28 Aralık 2004 Salı günü Sanayi ve Ticaret Bakanlığına resmi başvuru yapılmıştır. Göller Bölgesi Teknokent A.Ş. 08.09.2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19.08.2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün onayı ile 10.11.2005 tarihinde kurulmuştur.

TEKNOKENTİMİZ

13
Akademisyen Firması
3
Öğrenci Firması
6
Özel Sektör Firması
1
Destek Firması
22
Kuluçka Firması
1
TTO

GİRİŞİMCİ OLMAK

 • Yeni süreçler geliştirir.
 • Yeni bir organizasyon yapısı oluşturur.
 • Yeni ihracat pazarları bulur veya genişletir
 

Avantajlarımız

 • Yeni mal veya hizmet üretmek
 • Bir fikri fiiliyata geçirmek
 • Başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanmak
 • Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek
 • Endüstride yeni organizasyonlar kurabilmek
 • Yeni pazarlara ulaşmak veya yeni potansiyel pazarlar oluşturmak
 • Hammaddelerin vb maddelerin(yarı mamul) yeni kaynaklar bulmak
 • Var olan ürünlerin niteliklerini değiştirerek veya yükseltmek
 • Bulunduğu sektörü ve çevresini etkilemek
 • Yeni kaynaklar ve yöntemlerle alternatifler yaratmak veya maliyetleri düşürmek
 • Yeni teknolojiler geliştirmek
 • İş hayatında değişime öncülük etmek
X