Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurunuzdan önce Teknokentin kiralanabilir alan bilgisi için bizimle irtibata geçiniz.

Proje Teslimi
 • Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyette bulunabilmeniz için bir Ar-Ge projenizin bulunması gerekir.
 • Ar-Ge projeniz Kosgeb ve Tübitak tarafından desteklenmişse Teknokent hakem değerlendirme sürecine dahil olmazsınız. Bunun bir Ar-Ge projesi olduğu resmi belgede açıkça belirtilmelidir.
 • Desteklenen bir projeniz yoksa Teknokente münferit proje başvurusunda bulunabilirsiniz. Teknokent hakem değerlendirme sürecine dahil olursunuz.
 • Tüm başvurular Portal (gbteknokent.com = Online İşlem/Portal) üzerinden yapılır.
 • Ayrıntılı başvuru rehberlerini ve proje değerlendirme ücreti bilgilerini bu sayfanın sonunda bulabilirsiniz.
Değerlendirme
 • Portal üzerinden yapılan başvurunuz sıraya alınır ve ön değerlendirme yapılır.
 • Ön değerlendirme aşamasında projeniz revize için size geri gönderilebilir. Düzeltmeler için 15 takvim günü süre verilir. Bu tarihin bitiminde herhangi bir işlem yapılmazsa başvuru reddedilir.
 • Ön değerlendirmeden geçen projeniz alanında uzman iki akademisyen ve bir sektör temsilcisinden oluşan proje değerlendirme heyeti tarafından incelenir. Hakem bilgileri gizli tutulur. Fakat kendileri şirketle irtibata geçerek sunum veya bilgi talep edebilir.
 • En az iki hakem tarafından kabul edilen projeniz, Teknokent Proje Değerlendirme Kurulu onayı aldıktan sonra kira sözleşmesi sürecine geçilir.
 • Reddedilen bir projenin gerekçeli kararları size e-posta olarak iletilir. Yeniden başvuruda bulunmak için aynı süreç tekrarlanır.
 • Tüm süreç boyunca e-postanızı, spam/gereksiz kutusu da dahil olmak üzere, sıklıkla kontrol ediniz.
Firma Belgeleri
 • Göller Bölgesi Teknokenti’nde sadece e-imza ile işlemler yürütülür. Şirketinizi kurar kurmaz aşağıdaki belgeleri PDF olarak hazırlayınız ve Teknokent EBYS kaydınız yaptırınız.
 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi nüshası
 2. Şirket Vergi Levhası nüshası
 3. Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası, Sanayi Odası vs.)
 4. Yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri
 5. Şirket ortaklarına ait özgeçmişler
 6. Öğretim elemanı veya öğrenci olduğunuza dair belge (e-devlet üzerinden öğretim elemanı belgesi/öğrenci belgesi ismiyle bulabilirsiniz)
 7. TÜBİTAK için proje sözleşmesi, KOSGEB için Proje Başvuru Belgesi ve Kurul Karar Belgesi (münferit projeler için herhangi bir belge talep edilmez)
 8. Öğretim elemanları için üniversitelerinden alacakları Görevlendirme Belgesi (görevlendirme çıktığı tarihte ayrı olarak bize teslim edebilirsiniz)
 • Yukarıdaki belgeleri, Teknokent EBYS üzerinden Şirket Kuruluş Dilekçesi ile gönderdiğinizde sözleşme hazırlanır.
 • Sözleşme Teknokent EBYS üzerinden size iletilir. Sizin ve Genel Müdür’ün e-imza döngüsü tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 • Sözleşme tamamlanınca fatura işlemleri yapılır.
Önemli Bilgiler
 • Portal (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknokentler Bilgi Sistemi)

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknokentlerde yer alan şirketlere sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanılabilmesi için Portala tüm proje verilerinin ve raporların girilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen girişlerin doğruluğu, takibi ve süreleri içerisinde yapılması şirketin yükümlülükleri arasındadır. Aksi durumunda ilgili Bakanlıklar ile oluşabilecek her türlü müeyyidelerden ve Teknokentten ihraç işlemlerine konu olmaktan şirket sorumludur. Karşılıklı hak ve sorumluluklar için Teknokent İşletme Yönergesini (gbteknokent.com = Teknokent) ve sözleşmenizi inceleyiniz.
Teknokent EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
 • Göller Bölgesi Teknokenti’nde, Kovid-19 salgını sürecinden bu yana ıslak imzalı matbu belge kullanılmayıp sadece e-imza ile çevrimiçi işlem yapılır. Şirketlerin Teknokent ile olan tüm yazışmaları, sözleşmelerinin imzalanması Teknokent EBYS sistemi üzerinden yürütülür. Mücbir sebepler dışında ıslak imzalı veya e-posta yoluyla belge kabul edilmez, işleme alınmaz.
 • Teknokent EBYS için bir e-imza temin ediniz. Sadece şirket yetkilisinin veya yetkilendirilmiş kişiye ait noter onaylı imza sirküsüne sahip olan kişinin e-imzası kabul edilir.

Sizi her zaman Teknokente bekleriz, ziyaretlerinizden önce lütfen 0246 211 8402 telefonundan veya gbteknokent@gmail.com adresinden randevu alınız.

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkiler, Teknokent ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden talepleriniz için M. Koray ARIDOĞAN ile,
 • Teknokent başvuru ve proje işlemleri için M. Fatih AKSARAYLI (mfatihaksarayli@gmail.com) ile,
 • Teknokent EBYS (e-imza) kayıt ve işlemleri için M. Nesim DİKMEN ile,
 • Mali işler ve muafiyetler için Zehra KILINÇ ile,
 • Sözleşme ve personel kartı/takibi işlemleri için Murat KILIÇ ile irtibata geçebilirsiniz.
 • Ayrıca; Portal ile ilgili teknik destek taleplerinizi

“Yardım= Destek Taleplerim= +Yeni Ekle= Yeni Ekle= Alıcı Teknik Destek”

kısmından yazılımcı şirkete iletebilirsiniz, size 24 saat içerisinde dönüş yapacaklardır.

HESAP BİLGİLERİMİZ

Halk Bankası Süleyman Demirel Uydu Şb. / Göller Bölgesi Teknokent Hesabına “Kira Ücret Bedeli veya Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 1339 Hesap No: 10100006

IBAN No: TR12 0001 2001 3390 0010 1000 06

BAŞVURU ÜCRETLERİ

Proje Değerlendirme Ücreti 7.200 TL

Makine Teçhizat Listesi Başvuru Ücreti 2.500 TL

(Değerlendirme ücreti yatırmadan önce Teknokentin kiralanabilir alan durumunu mutlaka sorunuz. Sadece Teknokente sunulan münferit projelerden değerlendirme ücreti alınır, Kosgeb ve Tübitak projelerinden Teknokent değerlendirme ücreti talep etmez. Dekonta açıklama olarak “Şirket/Girişimci İsmi Proje Değerlendirme Ücreti” yazınız ve bize e-posta ile gönderiniz).

Bize Ulaşın

+90 246 211 84 02

Adres

Göller Bölgesi Teknokenti, Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşke, Çünür Mh. 102. Cd. No:252,
Adres Kodu: 1253542821,
Bina Kodu: 3670792
ISPARTA

Email

tgb_isparta@gbteknokent.com

X