Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

Proje Teslimi

Göller Bölgesi Teknokent’i içerisinde yer alabilmeniz için kabul görmüş (KOSGEB, TÜBİTAK, AB vs.) bir Ar-Ge projeniz olmalıdır veya münferit bir Ar-Ge projesi tarafımıza sunulmalıdır. Başvuru için, aşağıda bulunan “GB Teknokent Başvuru Formları” doldurularak 4 (dört) nüsha halinde teslim edilmelidir. Münferit projelerin, hakem değerlendirme ücreti olarak, aşağıda “Hesap Numaraları” kısmında bilgileri bulunan Göller Bölgesi Teknokent hesabına proje sahibi firma ismi belirtilerek 900 TL yatırılmalıdır.

Read more

Değerlendirme

Teslim edilen projeniz alanında uzman 2 (iki) akademisyen ve 1 (bir) sektör temsilcisinden oluşan toplam 3 (üç) hakem tarafından değerlendirilir. En az iki hakem tarafından kabul edilen projeniz “İcra Kurulu” onayı aldıktan sonra kira sözleşmesi sürecine geçilir.

Read more

Firma Belgeleri

Göller Bölgesi Teknokenti’nde yer alabilmek için aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yenilerinin 10 (on) iş günü içerisinde ibrası zorunludur. Şirket Ticari Sicil Gazetesi nüshası, Şirket Vergi Levhası nüshası, Faaliyet belgesi (Isparta Tic. San. Odası-ITSO vs.), Yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, Akademisyen/öğrenci firmaları için Akademisyen/öğrenci durum belgesi, Münferit projeler dışında kalan destekli projelerde ilgili kurumun (KOSGEB, TÜBİTAK, AB vs.) kabul belgesi.

Read more

Biltek Portal

TC Maliye Bakanlığı ve TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanılabilmesi için BİLTEK Portalına  (biltek.sanayi.gov.tr) tüm proje verilerinin ve raporlarının eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen girişlerin doğruluğu, takibi ve süreleri içerisinde yapılması firmaların yükümlülükleri arasındadır. Aksi durumunda ilgili Bakanlıklar ile oluşabilecek her türlü müeyyidelerden firmalar sorumludur.

Read more

Ofis/Laboratuvar Tahsisi

Projenizin “İcra Kurulu” onayı alması ile birlikte, Göller Bölgesi Teknokent’i içerisinde size en uygun ofis/laboratuvar tespit edilir ve kira sözleşmesi imzalanır.

Read more

Proje Malzeme Listesi Hakkında

TÜBİTAK, KOSGEB, AB vb. kurum ve kuruluşlardan kazanılan Ar-Ge projelerinde kullanılacak yerli/ithal makine, ekipman ve sarf malzeme listesinin Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş.’ne resmi ibrazı zorunludur. Eğer yukarda bahsi geçen kurum ve kuruluşlar kullanılacak malzeme listesini onaylamamış ise ve bu malzemeler projeniz için gerek-şart ise, “Proje Başvuru Formu” doldurulacak ve Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş. hesabına proje ücreti tutarının %50’si yatırılacaktır. Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş., hakem değerlendirmesinden sonra hakem tarafından onaylanan malzemeler ve miktarları için muafiyet onayı yapacaktır.

Read more

Göller Bölgesi Teknokenti Başvuruları

Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş. olarak tüm firma, proje ve hakem başvuruları elektronik imza (e-imza) ile yapılmaktadır. Lütfen başvurunuzu yaparken bunu dikkate alınız. Elektronik imzanız yok ise lütfen temin ediniz.

Kuluçka Merkezi Başvuruları

Kuluçka merkezimize başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin bizimle irtibata geçmesini bekliyoruz.

İletişim İçin : 0 246 211 84 02
E-Posta : tgb_isparta@gbteknokent.com

DÖKÜMANLAR

Hesap Bilgilerimiz

Halk Bankası Süleyman Demirel Uydu Şb. / Göller Bölgesi Teknokent Hesabına “Kira Ücret Bedeli veya Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 1339 Hesap No: 10100006

IBAN No: TR12 0001 2001 3390 0010 1000 06


İş Bankası / Isparta Göller Bölgesi Hesabına “Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 3303 Hesap No: 66018

IBAN No: TR22 000 64 00000 133 030 06 6018