Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

Proje Teslimi
 • Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyette bulunabilmeniz için Kamu Destekli (KOSGEB, TÜBİTAK, AB vs.) veya Özkaynak Destekli bir Ar-Ge projeniz olmalı ve tarafımıza sunulmalıdır. 
 • Ar-Ge Projesi başvuruları, sitemizdeki “Online İşlemler” menüsünün altındaki “Online Başvuru” menüsü üzerinden yapılmaktadır.
 • “Online İşlemler” menüsü altındaki “Nasıl Kayıt Olurum” menüsünü incelemenizi de tavsiye ederiz.
 • Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri hakem değerlendirmesine tabi tutulmamakta olup, değerlendirme ücretinden muaftır.
 • Özkaynak Destekli Ar-Ge Projeleri, hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Güncel Hakem değerlendirme ücretine hesap numaraları kısmından ulaşabilirsiniz
 • “Hesap Numaraları” kısmında hesap bilgileri mevcuttur.
 • Açıklama kısmına lütfen “Firma/Girişimci Adı Proje Değerlendirme Ücreti” yazınız ve ödeme yaptığınıza dair dekontu gbteknokent@gmail.com adresine e-posta gönderiniz.
Değerlendirme
 • Teslim edilen projeniz önce ön değerlendirmeye alınır.
 • Ön değerlendirme aşamasından geçmezse proje düzeltmeniz için tarafınıza iade edilir.
 • Düzeltmeler için 15 takvim günü süre verilir. 15. takvim gününden sonra verilen düzeltmeler, değerlendirmeye alınmaz.
 • Ön değerlendirme aşamasından geçtikten sonra alanında uzman 2 (iki) akademisyen ve 1 (bir) sektör temsilcisinden oluşan toplam 3 (üç) hakem tarafından değerlendirilir.
 • En az iki hakem tarafından kabul edilen projeniz “Proje Değerlendirme Kurulu” onayı aldıktan sonra kira sözleşmesi sürecine geçilir.
Firma Belgeleri
 • Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyete başlamak için aşağıdaki belgelerin EBYS üzerinden elektronik imza ile gönderilmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yenilerinin 10 (on) iş günü içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

1- Şirket Ticaret Sicil Gazetesi nüshası

2- Şirket Vergi Levhası nüshası

3- Proje destek türüne göre kabul belgesi (KOSGEB, TÜBİTAK, AB vs.)

4- Yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

5- Akademisyen/öğrenci durum belgesi (e-devlet üzerinden)

6- Firma ortaklarına ait özgeçmişler

7- Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası, Sanayi Odası vs.)

8- Öğretim elemanları için üniversitelerinden alacakları “Görevlendirme Belgesi”

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Sistemi (Tys Portal)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanılabilmesi için TYS Portal’a (gbteknokent.online) tüm proje verilerinin ve raporlarının eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.
 • Bahsi geçen girişlerin doğruluğu, takibi ve süreleri içerisinde yapılması firmaların yükümlülükleri arasındadır. Aksi durumunda ilgili Bakanlıklar ile oluşabilecek her türlü müeyyidelerden firmalar sorumludur.

EBYS

 • Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren tüm firmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanmak zorundadır. Firmalar Yönetici Şirket ile olan tüm yazışmalarını bu sistem üzerinden yapması gerekmektedir.
 • Yönetici Şirket, firmalardan ve hakemlerden sadece EBYS üzerinden evrak kabul etmektedir. Hiçbir suretle ıslak imzalı, e-posta veya sosyal medya yoluyla veya başka herhangi bir kanalla evrak kabul edilmemekte olup, bu gibi kanallar aracılığıyla evrak sunulması halinde ilgili evraklar işleme alınmamaktadır.
 • EBYS kullanmanız için elektronik imzanızın olması gerekeceğinden e-imzanız yoksa bünyemizde faaliyete başlar başlamaz lütfen e-imza temin ediniz.
 • ŞİRKET YETKİLİSİNİN VE/VEYA YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİYE AİT NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜSÜNE SAHİP OLAN KİŞİNİN E-İMZASI KABUL EDİLECEKTİR.
Ofis/Laboratuvar Tahsisi
 • Projenizin “Proje Değerlendirme Kurulu” onayı alması ile Göller Bölgesi Teknokenti içerisinde size en uygun ofis/laboratuvar tespit edilir ve kira sözleşmesi EBYS üzerinden e-imza ile imzalanır.
Proje Malzeme Listesi Hakkında
 • Kamu veya Özkaynak Destekli Ar-Ge projelerinde kullanılacak yerli/ithal makine, ekipman ve sarf malzeme listesinin Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş.’ne resmi ibrazı zorunludur.
 • Eğer proje başvurusu aşamasında malzeme listeniz girilmemiş veya onaylamamış ve bu malzemeler projeniz için gerek-şart ise, TYS Portal üzerinden makine-teçhizat listesinin girilmesi gerekmektedir. Bu liste tarafımızca onaylandıktan sonra tarafınızca değiştirilemeyecektir. Muafiyetten yararlanmak için mevcut kayıtlı listeden makine/teçhizat/sarf malzemelerini adetleri ile seçerek TYS Portal’dan bildirim yapmanız ve çıktısını aldığınız listeyi bir yazı ile EBYS üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Makine Teçhizat Listesi Başvuru Ücretine hesap numaraları kısmından ulaşabilirsiniz.
 • Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş. hakem değerlendirmesinden sonra hakem tarafından onaylanan malzemeler ve miktarları için muafiyet onayı yapacaktır.

Göller Bölgesi Teknokenti Başvuruları

Lütfen başvurunuzdan önce Teknokentin müsait kiralık alan bilgisi için bizimle irtibata geçiniz.  Teknokent olarak tüm firma, proje ve hakem başvuruları e-imza ile yapılmaktadır. Elektronik imzanız yok ise temin ediniz. 

HESAP BİLGİLERİMİZ

Halk Bankası Süleyman Demirel Uydu Şb. / Göller Bölgesi Teknokent Hesabına “Kira Ücret Bedeli veya Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 1339 Hesap No: 10100006

IBAN No: TR12 0001 2001 3390 0010 1000 06


İş Bankası / Isparta Göller Bölgesi Hesabına “Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 3303 Hesap No: 66018

IBAN No: TR22 000 64 00000 133 030 06 6018

BAŞVURU ÜCRETLERİ

Proje Değerlendirme Ücreti 4.500 TL

Makine Teçhizat Listesi Başvuru Ücreti 2.500 TL

Bize Ulaşın

+90 246 211 84 02

Adres

Göller Bölgesi Teknokenti, Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Yerleşke, Çünür Mh. 102. Cd. No:252,
Adres Kodu: 1253542821,
Bina Kodu: 3670792
ISPARTA

Email

tgb_isparta@gbteknokent.com

X