Yönerge

GÖLLER BÖLGESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Bölge İşletme Yönergesi

Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi’nin amacı, Bölgede yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgenin işletilmesi, Bölgede yürütülecek olan faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir..

X