Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

Proje Teslimi

Göller Bölgesi Teknokent’i içerisinde yer alabilmeniz için kabul görmüş (KOSGEB, TÜBİTAK, AB vs.) bir Ar-Ge projeniz olmalıdır veya münferit bir Ar-Ge projesi tarafımıza sunulmalıdır. Başvuru için, aşağıda bulunan “GB Teknokent Başvuru Formları” doldurularak 4 (dört) nüsha halinde teslim edilmelidir. Münferit projelerin, hakem değerlendirme ücreti olarak, aşağıda “Hesap Numaraları” kısmında bilgileri bulunan Göller Bölgesi Teknokent hesabına proje sahibi firma ismi belirtilerek […]

Değerlendirme

Teslim edilen projeniz alanında uzman 2 (iki) akademisyen ve 1 (bir) sektör temsilcisinden oluşan toplam 3 (üç) hakem tarafından değerlendirilir. En az iki hakem tarafından kabul edilen projeniz “İcra Kurulu” onayı aldıktan sonra kira sözleşmesi sürecine geçilir.

Firma Belgeleri

Göller Bölgesi Teknokenti’nde yer alabilmek için aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yenilerinin 10 (on) iş günü içerisinde ibrası zorunludur. Şirket Ticari Sicil Gazetesi nüshası, Şirket Vergi Levhası nüshası, Faaliyet belgesi (Isparta Tic. San. Odası-ITSO vs.), Yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, Akademisyen/öğrenci firmaları için Akademisyen/öğrenci durum belgesi, Münferit projeler dışında kalan […]

Biltek Portal

TC Maliye Bakanlığı ve TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanılabilmesi için BİLTEK Portalına  (biltek.sanayi.gov.tr) tüm proje verilerinin ve raporlarının eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen girişlerin doğruluğu, takibi ve süreleri içerisinde yapılması firmaların yükümlülükleri arasındadır. Aksi durumunda ilgili Bakanlıklar ile oluşabilecek her türlü […]

Ofis/Laboratuvar Tahsisi

Projenizin “İcra Kurulu” onayı alması ile birlikte, Göller Bölgesi Teknokent’i içerisinde size en uygun ofis/laboratuvar tespit edilir ve kira sözleşmesi imzalanır.

KULUÇKA MERKEZİ BAŞVURULARI

Kuluçka merkezimize başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin bizimle irtibata geçmesini bekliyoruz.

İletişim İçin : 0 246 211 84 02
E-Posta : tgb_isparta@gbteknokent.com

DÖKÜMANLAR

Göller Bölgesi Teknokent’ine başvuru sırasında kullanılacak formlardır.

Göller Bölgesi Teknokent’ine başvuru sırasında kullanılacak formlardır.

Sunulan projelerin akademisyen ve diğer proje değerlendirmede görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilip, bildirildiği formlardır.

Göller Bölgesi Teknokent’ine revize istenen projenin başvurusu sırasında kullanılacak formlardır.

Proje bitişi ve teslimi formudur.

Şirketinizin Ar-Ge Projesine ait aylık ölçekte bilgilerin yer alacağı form dökümanıdır.

Sunduğunuz projede değişiklik olması durumunda ya da önemli değişikliklerde bildirilmesi amaçlı kullanılan formdur.

Akademisyenlerle ile ilgili ve yarı zamanlı çalışma konularıyla ilgili formlardır.

Hesap Bilgilerimiz

Halk Bankası Süleyman Demirel Uydu Şb. / Göller Bölgesi Teknokent Hesabına “Kira Ücret Bedeli veya Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 1339 Hesap No: 10100006

IBAN No: TR12 0001 2001 3390 0010 1000 06


İş Bankası / Isparta Göller Bölgesi Hesabına “Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 3303 Hesap No: 66018

IBAN No: TR22 000 64 00000 133 030 06 6018

Giriş yapacak personeliniz için Proje bazlı doldurulması gereken formdur.

Çıkış yapacak personeliniz için Proje bazlı doldurulması gereken formdur.

Proje kapsamında – Dışarıda Geçirilen Süreler Formu

Yükseklisans, Doktora – Dışarıda Geçirilen Süreler Formu

Proje Bitirme Belgesi

Tek Pencere Sistemi Başvuru Formu

Personel Kimlik Kartı Başvurusu