Başvuru

BAŞVURU SÜRECİ

Değerlendirme

Teslim edilen projeniz alanında uzman 2 (iki) akademisyen ve 1 (bir) sektör temsilcisinden oluşan toplam 3 (üç) hakem tarafından değerlendirilir. En az iki hakem tarafından kabul edilen projeniz “İcra Kurulu” onayı aldıktan sonra kira sözleşmesi sürecine geçilir.

Proje Teslimi

Göller Bölgesi Teknokent’i içerisinde yer alabilmeniz için kabul görmüş (KOSGEB, TÜBİTAK, AB vs.) bir Ar-Ge projeniz olmalıdır veya münferit bir Ar-Ge projesi tarafımıza sunulmalıdır. Başvuru için, aşağıda bulunan “GB Teknokent Başvuru Formları” doldurularak 4 (dört) nüsha halinde teslim edilmelidir. Münferit projelerin, hakem değerlendirme ücreti olarak, aşağıda “Hesap Numaraları” kısmında bilgileri bulunan Göller Bölgesi Teknokent hesabına 600 TL yatırılmalıdır.

Firma Evrakları

Göller Bölgesi Teknokenti’nde yer alabilmek için aşağıdaki evrakların teslim edilmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yenilerinin 10 (on) iş günü içerisinde ibrası zorunludur. Şirket Ticari Sicil Gazetesi nüshası, Şirket Vergi Levhası nüshası (3 senede bir yenilenir), Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösteren karar defteri, Yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, Akademisyen/öğrenci durum belgesi. […]

Ofis/Laboratuvar Tahsisi

Projenizin “İcra Kurulu” onayı alması ile birlikte, Göller Bölgesi Teknokent’i içerisinde size en uygun ofis/laboratuvar tespit edilir ve kira sözleşmesi imzalanır.

Biltek Portal

TC Maliye Bakanlığı ve TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanılabilmesi için BİLTEK Portalına  (biltek.sanayi.gov.tr) tüm proje verilerinin ve raporlarının eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen girişlerin doğruluğu, takibi ve süreleri içerisinde yapılması firmaların yükümlülükleri arasındadır. Aksi durumunda ilgili Bakanlıklar ile oluşabilecek her türlü […]

Dökümanlar

Göller Bölgesi Teknokent’ine başvuru sırasında kullanılacak formlardır.

Sunulan projelerin akademisyen ve diğer proje değerlendirmede görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilip, bildirildiği formlardır.

Göller Bölgesi Teknokent’ine revize istenen projenin başvurusu sırasında kullanılacak formlardır.

Proje bitişi ve teslimi formudur.

Şirketinizin Ar-Ge Projesine ait aylık ölçekte bilgilerin yer alacağı form dökümanıdır.

Sunduğunuz projede değişiklik olması durumunda ya da önemli değişikliklerde bildirilmesi amaçlı kullanılan formdur.

BAP projelerine ve ödeneklerine yönelik formlardır.

Akademisyenlerle ile ilgili ve yarı zamanlı çalışma konularıyla ilgili formlardır.

Hesap Bilgilerimiz

Halk Bankası Süleyman Demirel Uydu Şb. / Göller Bölgesi Teknokent Hesabına “Kira Ücret Bedeli veya Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 1339 Hesap No: 10100006

IBAN No: TR12 0001 2001 3390 0010 1000 06


İş Bankası / Isparta Göller Bölgesi Hesabına “Proje Değerlendirme Ücreti”

Şube No: 3303 Hesap No: 66018

IBAN No: TR22 000 64 00000 133 030 06 6018

Giriş yapacak personeliniz için Proje bazlı doldurulması gereken formdur.

Çıkış yapacak personeliniz için Proje bazlı doldurulması gereken formdur.

Proje kapsamında – Dışarıda Geçirilen Süreler Formu

Yükseklisans, Doktora – Dışarıda Geçirilen Süreler Formu

Proje Bitirme Belgesi

Tek Pencere Sistemi Başvuru Formu

Teknolojik Ürün Belgesi, Yatırım Belgesi, Deneyim Belgesi

Personel Kimlik Kartı Başvurusu