Vizyon – Misyon

VİZYON

Isparta, Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi’ne sosyal ve ekonomik yarar sağlayacak, mevcut akademik başarının ve bilgi birikiminin geleceğe yön vermesini sağlayacak dinamik bir yenilikçilik ve teknolojik eko sistemi yaratmak.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliğini, teknolojik yenilikçiliği ve ticarileştirmeyi hızlandırmak için paydaşlarla bağlantı kurmak, bilgi transferini kolaylaştırmak, yeni yetenekler ortaya çıkarmak ve özgün bir yenilik merkezi olmak.

X